Kategoria: Uchwały Walnego Zgromadzenia

Uchwał z Walnego Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Wspólnota” w Łęcznej w dniu 07.06.2019 r.

Uchwała Nr 1/2019 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej “Wspólnota” w Łęcznej

Uchwała Nr 2/2019 w sprawie przyjęcia porządku obrad

Uchwała Nr 3/2019 w przyjęcia protokołu z Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej “Wspólnota” w Łęcznej

Uchwała Nr 4/2019 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018 r.

Uchwała Nr 5/2019 w sprawie podziału nadwyżki bilansowej Spółdzielni Mieszkaniowej “Wspólnota” w Łęcznej

Uchwała Nr 6/2019 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej “Wspólnota” w Łęcznej

Uchwała Nr 7/2019 przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej “Wspólnota” w Łęcznej

Uchwała Nr 8/2019 udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej “Wspólnota” w Łęcznej

Uchwała Nr 9/2019 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej “Wspólnota” w Łęcznej

Uchwała Nr 10/2019 udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej “Wspólnota” w Łęcznej

Uchwała Nr 11/2019 w sprawie zmiany statutu Spółdzielni Mieszkaniowej “Wspólnota” w Łęcznej

Uchwała Nr 12/2019 w sprawie przyjęcia wniosków z obrad Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej “Wspólnota” w Łęcznej

Projekty Uchwał na Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Wspólnota” w Łęcznej w dniu 07.06.2019 r.

1. Uchwała o przyjęciu Regulaminu Walnego Zgromadzenia

1.1 Regulamin Walne

2. Uchwała o przyjęciu porządku obrad

3. Uchwała o przyjęciu protokołu z poprzedniego Walnego Zgromadzenia

3.1 Protokół z Walnego Zgromadzenia w roku 2018

4. Uchwała o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego

4.1 Sprawozdanie finansowe za 2018

5. Uchwała o podziale nadwyżki za 2018

6. Uchwała o przyjęciu sprawozdania Zarządu za 2018

6.1 Sprawozdanie Zarządu za 2018

7. Uchwała o przyjęciu sprawozdania Rady Nadzorczej za 2018

7.1 Sprawozdanie Rady Nadzorczej SM Wspólnota

8. Uchwała_absolutorium_RMilanowski

9. Uchwała_absolutorium_DBaran

10. Uchwała_absolutorium RKoszałka

11. Uchwała zmiana statutu

11.1 STATUT Spółdzielnia Mieszkaniowa Wspólnota w Łęcznej

12. Uchwała o przyjęciu wniosków z WZ

Projekty Uchwał na Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Wspólnota” w Łęcznej w dniu 08.06.2018 r.

1. Uchwała o przyjęciu Regulaminu Walnego Zgromadzenia + Regulamin

2. Uchwała o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego

2.1 Sprawozdanie finansowe za 2017

3. Uchwała o podziale nadwyżki za 2017

4. Uchwała o przyjęciu sprawozdania Zarządu za 2017 + Sprawozdanie

5. Uchwała o przyjęciu sprawozdania Rady Nadzorczej za 2017 + Sprawozdanie

6. Uchwała o udzieleniu Absolutorium R. Milanowski

7. Uchwała o udzieleniu Absolutorium I. Frankowska

8. Uchwała o udzieleniu Absolutorium D. Baran

9. Uchwała o udzieleniu Absolutorium R. Koszałka

10. Uchwała o przyjęciu wniosków z lustracji

11. Uchwała o przyjęciu wniosków z WZ

12. Protokół z Walnego Zgromadzenia 2017 r. Sprawozdanie finansowe za 2017

 

Uchwał Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Wspólnota” w Łęcznej z dnia 23.06.2017 r.

1. Uchwała Nr 1 WZ2017 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej Wspólnota w Łęcznej

2. Uchwała Nr 2 WZ2017 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2016 r

3. Uchwała Nr 3 WZ2017 w sprawie podziału nadwyżki bilansowej Spółdzielni Mieszkaniowej Wspólnota w Łęcznej

4. Uchwała Nr 4 WZ2017 w sprawie podziału zsyku netto z lat ubiegłych

5. Uchwała Nr 5 WZ2017 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Zarządu Spółdzielni Mieszakaniowej Wspólnota w Łęcznej za 2016 r.

6. Uchwała Nr 6 WZ2017 w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszakaniowej Wspólnota w Łęcznej za 2016 r. Uchwała

7. Uchwała Nr 7 WZ2017 w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Wspólnota w Łęcznej za 2016 r.

8. Uchwała Nr 8 WZ2017 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Wspólnota w Łęcznej za 2016 r. Uchwała

9. Uchwała Nr 9 WZ2017 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Wspólnota w Łęcznej za 2016 r.

10. Uchwała Nr 10 WZ2017 w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Wspólnota w Łęcznej

11. Uchwała Nr 11 WZ2017 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przez Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Wspólnota w Łęcznej akcji INWESTPROJEKT LUBLIN S.A.

12. Uchwała Nr 12 WZ2017 w sprawie przyjęcia wniosków z obrad Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej Wspólnota w Łęcznej

Projekty Uchwał na Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Wspólnota” w Łęcznej w dniu 23.06.2017 r.

1. Uchwała o przyjęciu Regulaminu Walnego Zgromadzenia

1.1 Regulamin Walne 2017

2. Uchwała o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego

2.1 Sprawozdanie finansowe za 2016

3. Uchwała o podziale nadwyżki za 2016

4. Uchwała o podziale nadwyżki za lata ubiegłe

5. Uchwała o przyjęciu sprawozdania Zarządu za 2016

5.1 Sprawozdanie Zarządu za 2016

6. Uchwała o przyjęciu sprawozdania Rady Nadzorczej za 2016

6.1 Sprawozdanie Rady Nadzorczej

7. Uchwała absolutorium Rafał Milanowski

8. Uchwała absolutorium Iwona Frankowska

9. Uchwała absolutorium Dariusz Baran

10. Uchwała w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej

11. Uchwała zbycie akcji Inwestprojekt

12. Uchwała o przyjęciu wniosków z Walnego Zgromadzenia

13. Protokół WZ 2016

Projekty Uchwał na Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej “Wspólnota” w Łęcznej w dniu 24.06.2016 r..

1. Protokół z Walnego Zgromadzenia 2015

2. Uchwała o przyjęciu Regulaminu Walnego Zgromadzenia

3. Regulamin Walne 24 06 2016

4. Uchwała w sprawie przyjęcia Sprawozdania Finansowego+ sprawozdanie finansowe za 2015 r.

5. Uchwała w sprawie podziału nadwyżki bilansowej

6. Uchwała w sprawie przyjęcia Sprawozdania Zarządu + Sprawozdanie Zarządu za 2015 r.

7. Uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej + sprawozdanie RN za 2015

8. Uchwała wybór delegata Związek Rewizyjny

9. Uchwała wybór przedstawiciela reprezentującego Spółdzielnię na zjeździe KRS

10. Uchwała_absolutorium_RMilanowski

11. Uchwała_absolutorium_IFrankowska

12. Uchwała_absolutorium_DBaran

13. Uchwała w sprawie przyjęcie wniosków z Walnego Zgromadzenia

 

Projekty uchwał zmiany Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej “Wspólnota” w Łęcznej

Uchwała_przyjęcie regulaminu Walnego

Regulamin Walne_

uchwała_przystąpienie_do_głosowania_nad_zmianami

Uchwała_zmiana_Statutu_1

Uchwała_zmiana_Statutu_2

Uchwała_zmiana_Statutu_3

Uchwała_zmiana_Statutu_4

Uchwała_zmiana_Statutu_11

Uchwała_zmiana_Statutu_12

Uchwała_zmiana_Statutu_14

Uchwała_zmiana_Statutu_16

Uchwała_zmiana_Statutu_18

Uchwała_zmiana_Statutu_19

Uchwała_zmiana_Statutu_21

Uchwała_zmiana_Statutu_21_1

Uchwała_zmiana_Statutu_21_2

Uchwała_zmiana_Statutu_22

Uchwała_zmiana_Statutu_23

Uchwała_zmiana_Statutu_24

Uchwała_zmiana_Statutu_25

Uchwała_zmiana_Statutu_27

Uchwała_zmiana_Statutu_30ust4

Uchwała_zmiana_Statutu_35ust1

Uchwała_zmiana_Statutu_35ust4

Uchwała_zmiana_Statutu_36

Uchwała_zmiana_Statutu_38

Uchwała_zmiana_Statutu_38_1

Uchwała_zmiana_Statutu_38ust5_v1

Uchwała_zmiana_Statutu_38ust5_v2

Uchwała_zmiana_Statutu_38ust5_v3

Uchwała_zmiana_Statutu_38ust5_v4

Uchwała_zmiana Statutu_38ust5warianty

Uchwała_zmiana_Statutu_38ust9

Uchwała_zmiana_Statutu_40

Uchwała_zmiana_Statutu_42

Uchwała_zmiana_Statutu_43ust2

Uchwała_zmiana_Statutu_44_v1

Uchwała_zmiana_Statutu_44_v2

Uchwała_zmiana_Statutu_44_v3

Uchwała_zmiana_Statutu_44warianty

Uchwała_zmiana_Statutu_45_1

Uchwała_zmiana_Statutu_47_ust3

Uchwała_zmiana_Statutu_47ust1_v1

Uchwała_zmiana_Statutu_47ust1_v2

Uchwała_zmiana_Statutu_47ust1_v3

Uchwała_zmiana_Statutu_47ust1warianty

Uchwała_zmiana_Statutu_47ust2_v1

Uchwała_zmiana_Statutu_47ust2_v2

Uchwała_zmiana_Statutu_47ust2warianty

Uchwała_zmiana_Statutu_47ust3

Uchwała_zmiana_Statutu_47ust4

Uchwała_zmiana_Statutu_48

Uchwała_zmiana_Statutu_48_ust._4

Uchwała_zmiana_Statutu_49

Uchwała_zmiana_Statutu_50

Uchwała_zmiana_Statutu_53

Uchwała_zmiana_Statutu_53_1

Uchwała_zmiana_Statutu_57

Uchwała_zmiana_Statutu_70_1

Uchwała_zmiana_Statutu_70_2

Uchwała_zmiana_Statutu_70_

3 Uchwała_zmiana_Statutu_71

Uchwała_zmiana_Statutu_72

Uchwała_zmiana_Statutu_73

Uchwała_zmiana_Statutu_100

Uchwała_zmiana_Statutu_103_1

Uchwała_zmiana_Statutu_127

Uchwała_zmiana_Statutu_129

Uchwała_zmiana_Statutu_130

Uchwała_zmiana_Statutu_131

Uchwała_zmiana_Statutu_132_1

Uchwała_zmiana_Statutu_132_2

Uchwała_zmiana_Statutu_132_2_1

Uchwała_zmiana_Statutu_132_5_6

Uchwała_zmiana_Statutu_133

Uchwała_zmiana_Statutu_134

Uchwała_zmiana_Statutu_135

Uchwała_zmiana_Statutu_136

Uchwała_zmiana_Statutu_142

Uchwała_zmiana_Statutu_143

Uchwała_zmiana_Statutu_144

Uchwała_zmiana_Statutu_145

Uchwała_zmiana_Statutu_146

Uchwała_zmiana_Statutu_tekst_jednolity

Regulamin Rady Nadzorczej [obowiązujący]

Uchwała_zmiana Regulaminu Rada Nadzorcza_4

Uchwała_zmiana Regulaminu Rada Nadzorcza_5

Uchwała_zmiana Regulaminu Rada Nadzorcza_15_1

Uchwała_zmiana Regulaminu Rada Nadzorcza_15_2

Uchwała_zmiana Regulaminu Rada Nadzorcza_15_3

Uchwała_zmiana Regulaminu Rada Nadzorcza_15_4

Uchwała_zmiana Regulaminu Rada Nadzorcza_15_5

Uchwała_zmiana Regulaminu Rada Nadzorcza_tekst jednolity

1. Projekt Uchwały Walnego Zgromadzenia w sprawie zmiany Statutu SM „Wspólnota” w Łęcznej

2. Projekt Uchwały Walnego Zgromadzenia w sprawie zmiany Statutu SM „Wspólnota” w Łęcznej

3. Projekt Uchwały Walnego Zgromadzenia w sprawie zmiany Statutu SM „Wspólnota” w Łęcznej

4. Projekt Uchwały Walnego Zgromadzenia w sprawie zmiany Statutu SM „Wspólnota” w Łęcznej

5. Projekt Uchwały Walnego Zgromadzenia w sprawie zmiany Statutu SM „Wspólnota” w Łęcznej

6. Projekt Uchwały Walnego Zgromadzenia w sprawie zmiany Statutu SM „Wspólnota” w Łęcznej

7. Projekt Uchwały Walnego Zgromadzenia w sprawie zmiany Statutu SM „Wspólnota” w Łęcznej

8. Projekt Uchwały Walnego Zgromadzenia w sprawie zmiany Statutu SM „Wspólnota” w Łęcznej

9. Projekt Uchwały Walnego Zgromadzenia w sprawie zmiany Statutu SM „Wspólnota” w Łęcznej

10. Projekt Uchwały Walnego Zgromadzenia w sprawie zmiany Statutu SM „Wspólnota” w Łęcznej

11. Projekt Uchwały Walnego Zgromadzenia w sprawie zmiany Statutu SM „Wspólnota” w Łęcznej

12. Projekt Uchwały Walnego Zgromadzenia w sprawie zmiany Statutu SM „Wspólnota” w Łęcznej

1 2 3 4