Organy Spółdzielni

SKŁAD ZARZĄDU

Prezes Zarządu – Rafał Milanowski
Członek Zarządu – Róża Koszałka
Członek Zarządu – Dariusz Baran


SKŁAD RADY NADZORCZEJ

Mazurkiewicz Halina – Przewodnicząca
Stanisław Łukaszczuk  – Z-ca Przewodniczącego
Jerzy Więch – Sekretarz
Krzysztof Piórowski  – Członek
Zofia Kalisz – Członek
Kozak Zenon  – Członek
Jarosław Poźniakow – Członek


SKŁAD KOMISJI REWIZYJNEJ RADY NADZORCZEJ

Zofia Kalisz – Przewodniczący
Krzysztof Piórowski – Członek
Jarosław Poźniakow  – Członek