Monthly Archives: Czerwiec 2016

Projekty Uchwał na Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej “Wspólnota” w Łęcznej w dniu 24.06.2016 r..

1. Protokół z Walnego Zgromadzenia 2015

2. Uchwała o przyjęciu Regulaminu Walnego Zgromadzenia

3. Regulamin Walne 24 06 2016

4. Uchwała w sprawie przyjęcia Sprawozdania Finansowego+ sprawozdanie finansowe za 2015 r.

5. Uchwała w sprawie podziału nadwyżki bilansowej

6. Uchwała w sprawie przyjęcia Sprawozdania Zarządu + Sprawozdanie Zarządu za 2015 r.

7. Uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej + sprawozdanie RN za 2015

8. Uchwała wybór delegata Związek Rewizyjny

9. Uchwała wybór przedstawiciela reprezentującego Spółdzielnię na zjeździe KRS

10. Uchwała_absolutorium_RMilanowski

11. Uchwała_absolutorium_IFrankowska

12. Uchwała_absolutorium_DBaran

13. Uchwała w sprawie przyjęcie wniosków z Walnego Zgromadzenia