Monthly Archives: Luty 2016

Projekty uchwał zmiany Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej “Wspólnota” w Łęcznej

Uchwała_przyjęcie regulaminu Walnego

Regulamin Walne_

uchwała_przystąpienie_do_głosowania_nad_zmianami

Uchwała_zmiana_Statutu_1

Uchwała_zmiana_Statutu_2

Uchwała_zmiana_Statutu_3

Uchwała_zmiana_Statutu_4

Uchwała_zmiana_Statutu_11

Uchwała_zmiana_Statutu_12

Uchwała_zmiana_Statutu_14

Uchwała_zmiana_Statutu_16

Uchwała_zmiana_Statutu_18

Uchwała_zmiana_Statutu_19

Uchwała_zmiana_Statutu_21

Uchwała_zmiana_Statutu_21_1

Uchwała_zmiana_Statutu_21_2

Uchwała_zmiana_Statutu_22

Uchwała_zmiana_Statutu_23

Uchwała_zmiana_Statutu_24

Uchwała_zmiana_Statutu_25

Uchwała_zmiana_Statutu_27

Uchwała_zmiana_Statutu_30ust4

Uchwała_zmiana_Statutu_35ust1

Uchwała_zmiana_Statutu_35ust4

Uchwała_zmiana_Statutu_36

Uchwała_zmiana_Statutu_38

Uchwała_zmiana_Statutu_38_1

Uchwała_zmiana_Statutu_38ust5_v1

Uchwała_zmiana_Statutu_38ust5_v2

Uchwała_zmiana_Statutu_38ust5_v3

Uchwała_zmiana_Statutu_38ust5_v4

Uchwała_zmiana Statutu_38ust5warianty

Uchwała_zmiana_Statutu_38ust9

Uchwała_zmiana_Statutu_40

Uchwała_zmiana_Statutu_42

Uchwała_zmiana_Statutu_43ust2

Uchwała_zmiana_Statutu_44_v1

Uchwała_zmiana_Statutu_44_v2

Uchwała_zmiana_Statutu_44_v3

Uchwała_zmiana_Statutu_44warianty

Uchwała_zmiana_Statutu_45_1

Uchwała_zmiana_Statutu_47_ust3

Uchwała_zmiana_Statutu_47ust1_v1

Uchwała_zmiana_Statutu_47ust1_v2

Uchwała_zmiana_Statutu_47ust1_v3

Uchwała_zmiana_Statutu_47ust1warianty

Uchwała_zmiana_Statutu_47ust2_v1

Uchwała_zmiana_Statutu_47ust2_v2

Uchwała_zmiana_Statutu_47ust2warianty

Uchwała_zmiana_Statutu_47ust3

Uchwała_zmiana_Statutu_47ust4

Uchwała_zmiana_Statutu_48

Uchwała_zmiana_Statutu_48_ust._4

Uchwała_zmiana_Statutu_49

Uchwała_zmiana_Statutu_50

Uchwała_zmiana_Statutu_53

Uchwała_zmiana_Statutu_53_1

Uchwała_zmiana_Statutu_57

Uchwała_zmiana_Statutu_70_1

Uchwała_zmiana_Statutu_70_2

Uchwała_zmiana_Statutu_70_

3 Uchwała_zmiana_Statutu_71

Uchwała_zmiana_Statutu_72

Uchwała_zmiana_Statutu_73

Uchwała_zmiana_Statutu_100

Uchwała_zmiana_Statutu_103_1

Uchwała_zmiana_Statutu_127

Uchwała_zmiana_Statutu_129

Uchwała_zmiana_Statutu_130

Uchwała_zmiana_Statutu_131

Uchwała_zmiana_Statutu_132_1

Uchwała_zmiana_Statutu_132_2

Uchwała_zmiana_Statutu_132_2_1

Uchwała_zmiana_Statutu_132_5_6

Uchwała_zmiana_Statutu_133

Uchwała_zmiana_Statutu_134

Uchwała_zmiana_Statutu_135

Uchwała_zmiana_Statutu_136

Uchwała_zmiana_Statutu_142

Uchwała_zmiana_Statutu_143

Uchwała_zmiana_Statutu_144

Uchwała_zmiana_Statutu_145

Uchwała_zmiana_Statutu_146

Uchwała_zmiana_Statutu_tekst_jednolity

Regulamin Rady Nadzorczej [obowiązujący]

Uchwała_zmiana Regulaminu Rada Nadzorcza_4

Uchwała_zmiana Regulaminu Rada Nadzorcza_5

Uchwała_zmiana Regulaminu Rada Nadzorcza_15_1

Uchwała_zmiana Regulaminu Rada Nadzorcza_15_2

Uchwała_zmiana Regulaminu Rada Nadzorcza_15_3

Uchwała_zmiana Regulaminu Rada Nadzorcza_15_4

Uchwała_zmiana Regulaminu Rada Nadzorcza_15_5

Uchwała_zmiana Regulaminu Rada Nadzorcza_tekst jednolity