Monthly Archives: Kwiecień 2018

LIKWIDACJA KASY W BIURZE SPÓŁDZIELNI

Informacja – likwidacja kasy w siedzibie Spółdzielni

Szanowni Państwo,

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Wspólnota” w Łęcznej informuje, że zgonie z realizacją zaleceń lustracji przeprowadzonej w 2017 roku  z dniem 01-05-2018 r. ulega likwidacji kasa Spółdzielni, a tym samym zaprzestaje się przyjmowania od mieszkańców Spółdzielni wpłat i wypłat z tytułu opłat czynszowych za użytkowane lokale.

Wpłat czynszu należy dokonywać w formie gotówkowej lub bezgotówkowej na jedno z kont Spółdzielni Mieszkaniowej „Wspólnota” w Łęcznej prowadzonych w :

  1. Banku Pekao SA nr rach.: 95 1240 2513 1111 0000 3252 7106

lub

  1. Banku Spółdzielczym w Łęcznej nr rach.: 05 8693 0006 0000 4789 2002 0001

 

Jednocześnie przypominamy, że istnieje możliwość dokonywania przez Państwa bezpłatnych wpłat gotówkowych (opłat czynszowych) w poniższych placówkach bankowych:

  1. Bank Pekao ul. S.Staszica 1, 21-010 Łęczna

Czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:30 do 16:30

  1. Bank Spółdzielczy w Łęcznej – Filia Nr 1 w Łęcznej Wiosenna 4

Czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00

  1. Bank Spółdzielczy w Łęcznej – Filia Nr 2 w Łęcznej Stefanii Pawlak 6 (Deptak)

Czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00