Monthly Archives: Maj 2018

Projekty Uchwał na Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Wspólnota” w Łęcznej w dniu 08.06.2018 r.

1. Uchwała o przyjęciu Regulaminu Walnego Zgromadzenia + Regulamin

2. Uchwała o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego

2.1 Sprawozdanie finansowe za 2017

3. Uchwała o podziale nadwyżki za 2017

4. Uchwała o przyjęciu sprawozdania Zarządu za 2017 + Sprawozdanie

5. Uchwała o przyjęciu sprawozdania Rady Nadzorczej za 2017 + Sprawozdanie

6. Uchwała o udzieleniu Absolutorium R. Milanowski

7. Uchwała o udzieleniu Absolutorium I. Frankowska

8. Uchwała o udzieleniu Absolutorium D. Baran

9. Uchwała o udzieleniu Absolutorium R. Koszałka

10. Uchwała o przyjęciu wniosków z lustracji

11. Uchwała o przyjęciu wniosków z WZ

12. Protokół z Walnego Zgromadzenia 2017 r. Sprawozdanie finansowe za 2017