Monthly Archives: Lipiec 2017

Uchwał Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Wspólnota” w Łęcznej z dnia 23.06.2017 r.

1. Uchwała Nr 1 WZ2017 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej Wspólnota w Łęcznej

2. Uchwała Nr 2 WZ2017 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2016 r

3. Uchwała Nr 3 WZ2017 w sprawie podziału nadwyżki bilansowej Spółdzielni Mieszkaniowej Wspólnota w Łęcznej

4. Uchwała Nr 4 WZ2017 w sprawie podziału zsyku netto z lat ubiegłych

5. Uchwała Nr 5 WZ2017 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Zarządu Spółdzielni Mieszakaniowej Wspólnota w Łęcznej za 2016 r.

6. Uchwała Nr 6 WZ2017 w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszakaniowej Wspólnota w Łęcznej za 2016 r. Uchwała

7. Uchwała Nr 7 WZ2017 w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Wspólnota w Łęcznej za 2016 r.

8. Uchwała Nr 8 WZ2017 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Wspólnota w Łęcznej za 2016 r. Uchwała

9. Uchwała Nr 9 WZ2017 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Wspólnota w Łęcznej za 2016 r.

10. Uchwała Nr 10 WZ2017 w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Wspólnota w Łęcznej

11. Uchwała Nr 11 WZ2017 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przez Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Wspólnota w Łęcznej akcji INWESTPROJEKT LUBLIN S.A.

12. Uchwała Nr 12 WZ2017 w sprawie przyjęcia wniosków z obrad Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej Wspólnota w Łęcznej