O nas

SM Wspólnota Wita i Zaprasza!
Witamy Państwa na internetowej stronie Spółdzielni Mieszkaniowej „Wspólnota” w Łęcznej przy ulicy Staszica 5. Na stronie znają Państwo podstawowe informacje dotyczące naszej Spoółdzielni, takie jak: telefon, adres mailowy, adres pocztowy czy NIP. Ponad to bieżące aktualności dotyczące działalności naszej administracji, niezbędne dokumenty a także mapkę i pokażną galerię zdjęć na których zobaczyć można obiekty wchodzące w zabudowę naszej Spółdzieli… Zapraszamy!

Odrobina historii..
Za datę powstania Spółdzielni Mieszkaniowej „Wspólnota” w Łęcznej uznaje się dzień 3 sierpnia 1988 r. Wtedy to, odbyło się Zebranie Założycielskie, podczas którego przyjęto nazwę Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa „Wspólnota” w Łęcznej, zatwierdzono statut, wybrano skład Rady Nadzorczej i Zarządu.

Pierwszymi członkami Rady Nadzorczej zostali:
1. Marian Wilkowicz – Przewodniczący Rady
2. Andrzej Dachnowski – Z-ca Przewodniczącego
3. Ryszard Pięknik – Sekretarz
4. Stanisław Ćwirko – Członek
5. Mirosław Masiakiewicz – Członek

W skład pierwszego Zarządu wybrano:
1. Bogusław Raciborski – Prezes Zarządu
2. Franciszek Kadłubowski – Z-ca Prezesa Zarządu
3. Mieczysław Jurek – Członek Zarządu

Na dzień 31 grudnia 2016 roku Spółdzielnia Mieszkaniowa „Wspólnota” liczyła 871 członków.
Spółdzielnia posiada:

  • 720 lokali mieszkalnych o powierzchni 42 546,06 m2,
  • 11 lokali użytkowych o powierzchni 1056,37 m2,
  • 368 garaży o powierzchni 6 082,20 m2