Kontakt

Niezbędne i Najważniejsze Informacje

Adres:
Spółdzielnia Mieszkaniowa
“Wspólnota” w Łęcznej
ul. Staszica 5
21-010 Łęczna

E-Mail: zarzad.sm.wspolnota@gmail.com

Numery rachunków bankowych:
BS 05 8693 0006 0000 4789 2002 0001
PEKAO SA 95 1240 2513 1111 0000 3252 7106

Telefony:
tel.  (081) 462-76-76
fax. (081) 752-25-75

NIP – 713-001-76-98 | REGON – 001381688 | Nr KRS – 0000167511

W sprawie wniosków, skarg i zażaleń w biurze Spółdzielni przyjmują członków i mieszkańców Spółdzielni Mieszkaniowej „Wspólnota” w Łęcznej:

Rada Nadzorcza – w pierwszy i trzeci wtorek miesiąca w godz. od 15.00 do 16.00

Zarząd – w każdy wtorek miesiąca w godz. od 14.00 do 16.00

Radca Prawny – w pierwszy wtorek miesiąca w godz. od 15.00 do 16.00

W okresie trwania pandemii powyższe dyżury są zawieszone. Prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny.