Przebudowa opaski wokół budynku przy ul. Szkolnej 10 i Patriotów Polskich 2

Opis przedmiotu zamówienia:

Zamówienie obejmuje przebudowę opaski wokół budynku według schematu przedstawionego w załącznik nr 2 i 3. Opaska wykonana z kostki brukowej gr. 4cm o szerokości min 0,60m plus grubość obrzeża (6cm) ułożona na podbudowie piaskowo-cementową zakończona obrzeżem betonowymi o wymiarach 6x20x100cm. Zadanie zlokalizowane będzie przy ulicy Szkolnej 10 i Patriotów Polskich 2 w Łęcznej.
1. Przebudowa opaski przy ulicy Szkolnej 10, w Łęcznej obejmuje:
• Demontaż starego chodnika, obrzeży i płyt o wymiarach 30x30cm wraz z odzyskiem i ułożeniem materiału na paletach. Ponad to Zamawiający zastrzega sobie prawo do przewiezienia odzyskanego materiału do magazynu SM „Wspólnota” na odległość do 3km od miejsca wykonywania robót lub zlecenie wywiezienia materiałów z miejsca wykonywania robót wraz z ich utylizacją.
• Utylizację podbudowy chodnika.
• Wykonanie korytowania pod nowe warstwy konstrukcyjne opaski,
• Ustawienie obrzeża 6x20x100cm na podbudowie betonowej o gr. min 10cm,
• Wykonanie warstw konstrukcyjnych wraz z kostką brukową, warstwy podbudowy należy zagęścić mechanicznie,
• Zasypanie szczelin pomiędzy kostką brukową piaskiem drobnoziarnistym,
• Uporządkowanie terenu po zakończeniu robót budowlanych,
Ilość do wykonania zgodnie z załącznikiem nr 2 wynosi 145,00mb
Ilość do wykonania zgodnie z załącznikiem nr 2 wynosi 41,0m2.
2. Przebudowa opaski przy ulicy Patriotów Polskich 2, w Łęcznej obejmuje:
• Demontaż starego chodnika, obrzeży i płyt o wymiarach 30x30cm wraz z odzyskiem i ułożeniem materiału na paletach. Ponad to Zamawiający zastrzega sobie prawo do przewiezienia odzyskanego materiału do magazynu SM „Wspólnota” na odległość do 3km od miejsca wykonywania robót lub zlecenie wywiezienia materiałów z miejsca wykonywania robót wraz z ich utylizacją.
• Utylizację podbudowy chodnika.
• Wykonanie korytowania pod nowe warstwy konstrukcyjne opaski,
• Ustawienie obrzeża 6x20x100cm na podbudowie betonowej o gr. min 10cm,
• Wykonanie warstw konstrukcyjnych wraz z kostką brukową, warstwy podbudowy należy zagęścić mechanicznie,
• Zasypanie szczelin pomiędzy kostką brukową piaskiem drobnoziarnistym,
• Uporządkowanie terenu po zakończeniu robót budowlanych,
Ilość do wykonania zgodnie z załącznikiem nr 3 wynosi 201,0mb.

Opaska wokół budynku będzie posiadała następującą konstrukcję:
• kostka brukowa betonowa wibroprasowana (holand, szara) o grubości 4 cm,
• podsypka piaskowo-cementowa o gr. 2 cm,
• podbudowa betonowa min 5MPa o grubości min 8 cm,
• podsypka piaskowa warstwa odsączająca o gr. 10 cm.
• obrzeże betonowe 6cmx20x100cm (szare).

Wzoru umów i materiały są do pobrania w siedzibie zleceniodawcy.
Oferty należy składać do dnia 02.10.2015 r. w biurze Spółdzielni ul. Staszica 5 21-010 Łęczna.

1 13 14 15 16 17 18