ZAWIADOMIENIE

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej “Wspólnota” w Łęcznej zawiadamia, że w dniu 24 czerwca 2016. o godzinie 1700             w budynku Szkoły Podstawowej przy ul. Jaśminowej 6 w Łęcznej odbędzie się Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Wspólnota”  w Łęcznej.

Planowany porządek obrad