Wyłączenie dostaw Energi Cieplnej na potrzeby Centralnego Ogrzewania

Spółdzielnia Mieszkaniowa “Wspólnota” informuje, że z dniem 04.05.2020 zostaje wyłączone centralne ogrzewanie w zasobach SM “Wspólnota”