Projekty Uchwał na Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Wspólnota” w Łęcznej w dniu 23.06.2017 r.

1. Uchwała o przyjęciu Regulaminu Walnego Zgromadzenia

1.1 Regulamin Walne 2017

2. Uchwała o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego

2.1 Sprawozdanie finansowe za 2016

3. Uchwała o podziale nadwyżki za 2016

4. Uchwała o podziale nadwyżki za lata ubiegłe

5. Uchwała o przyjęciu sprawozdania Zarządu za 2016

5.1 Sprawozdanie Zarządu za 2016

6. Uchwała o przyjęciu sprawozdania Rady Nadzorczej za 2016

6.1 Sprawozdanie Rady Nadzorczej

7. Uchwała absolutorium Rafał Milanowski

8. Uchwała absolutorium Iwona Frankowska

9. Uchwała absolutorium Dariusz Baran

10. Uchwała w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej

11. Uchwała zbycie akcji Inwestprojekt

12. Uchwała o przyjęciu wniosków z Walnego Zgromadzenia

13. Protokół WZ 2016

1 2 3 4 5 6 14