Brak dostawy ciepłe wody

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Wspólnota” informuje, że w związku z pracami modernizacyjnymi prowadzonymi przez Łęczyńską Energetykę w dniu 09.06.2019 nie będzie ciepłej wody w całych zasobach Sm „Wspólnota”.